Osteopathie

Osteopathie

De osteopaat is de mecanicien van het menselijk lichaam. Zoals de wielen van een auto slecht uitgelijnd kunnen zijn, zo kunnen gewrichten, door verkeerde mechanische belasting evengoed slecht uitgelijnd geraken.
Dit mag je letterlijk zo begrijpen!

De verkeerde uitlijning van een gewricht wordt veroorzaakt door een blokkade.
In de Osteopathie wordt een blokkade omschreven als een bewegingsbeperking van een gewricht zonder dat er verder van enige beschadiging sprake is. Zulke blokkade is onzichtbaar op een röntgenfoto of scan. Zij kan enkel gedetecteerd worden door bewegingstesten te doen, en voor een röntgenfoto of scan mag men nu eenmaal absoluut niet bewegen! (uitzondering wordt gemaakt in de wervelzuil waar men in zekere mate wel een blokkade kan visualiseren). Deze blokkades hebben tot gevolg dat de bewegingen en houdingen van het lichaam in zijn totaliteit bemoeilijkt worden.

Men mag niet vergeten dat alle gewrichten en spieren in het lichaam meedoen in het tot stand brengen van bewegingen en houdingen. Wat dat betreft functioneert het lichaam als een bedrijf waarin elke medewerker zijn taak heeft om tot het optimale resultaat te komen. Alle medewerkers moeten op een soepele manier met elkaar samenwerken en communiceren. Wanneer één medewerker zijn job niet naar behoren vervult zal de werking het bedrijf daar niet teveel onder lijden. Wanneer meerdere medewerkers hun job niet naar behoren vervullen zal het bedrijf daar zich wel bewust van gaan worden. In osteopathische termen zouden we spreken van één geblokkeerd gewricht, of een heleboel geblokkeerde gewrichten. Elke volwassen persoon loopt wel rond met één of enkele blokkades. Meestal heeft men daar weinig last van omdat de nog normaal bewegende gewrichten dit wel kunnen opvangen. In dit geval spreken we van “compensatie”. Indien er echter teveel blokkades zijn zal dit compensatiemechanisme op de duur tekort schieten. Het lichaam is er zich van bewust dat er iets verkeerd zit, de stroefheid in de beweging begint op te vallen, dit uit zich dan in pijn.

De aanwezigheid van geblokkeerde gewrichten heeft bepaalde gevolgen:
– Spieren, pezen en gewrichten gaan overbelastingsverschijnselen ondervinden, dit leidt tot overmatige spierspanningen, soms tot peesontstekingen, versnelde slijtage van het kraakbeen
– Deze mechanische overbelasting zal pijn veroorzaken in één of andere zone van het lichaam, de oorzakelijke blokkades liggen niet per sé in het gebied waar men de pijn voelt
– Door verminderde beweging wordt de lokale circulatie minder dynamisch, soms ook in de buik! (dit heeft niets met “verstropte” bloevaten te maken!)
– De houding wordt verstoord, geraakt “uit het lood”, soms krijgt men “bekkenverwringing”, de lengte van de benen lijkt ongelijk te worden (schijnbaar beenlengteverschil)
– Door hoog oplopende spierspanning kan er lokale zenuwirritatie ontstaan met symptomen die kunnen verward worden met ischias of hernia. Indien er gevorderde artrose aanwezig is in rug of nek is het niet ondenkbaar dat de arts (ten onrechte) de pijn in zijn totaliteit toeschrijft aan de artrose in rug of nek. Dikwijls geeft osteopathiebehandeling hier toch een goede verbetering.

De osteopaat speurt deze slecht uitgelijnde, “geblokkeerde” gewrichten op en lijnt ze terug uit dmv niet geforceerde bewegingstechnieken, manipulaties genoemd.
Wat zijn de gevolgen?
– Spieren, pezen en gewrichten gaan terug soepeler functioneren
– De dynamiek van de lokale bloedcirculatie verbetert
– Men beweegt zich “vrijer”, voelt zich beter in zijn lichaam
– Klachten verminderen of verdwijnen

Kostprijs – Indien gewenst: gratis diagnose!

Prijs per sessie: €65,-